Artykuł dla kwartalnika Marketer+

„Houston, mamy problem”
wydanie specjalne nr 1 (3), lipiec-wrzesień 2015

marketer15