Artykuł dla miesięcznika Manager+

„Zapamiętaj tę chwilę, jutro już nic nie będzie takie samo”
nr 4/2014, październik 2014

managerplus